Kontakt

 
mapa

KOSMO spółka z o.o.

Al. Marcina Kromera 27b
51-163 Wrocław

tel./fax:
71 322 44 10
71 325 61 70
71 325 61 71
71 322 18 36

e-mail: kosmo@kosmo.com.pl


 


NIP: 898-10-06-488
Regon: 930426118
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000087281
Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł
Konto bankowe: PKO B.P. I O/Centrum Wrocław,
nr 45 1020 5226 0000 6402 0019 5206