Mieszanki traw

Pastewne
 • łąkowe, pastwiskowe, kośne
 • pastwiskowo-łąkowe, pastwiskowo-kośne, kośno-kiszonkowe
 • ekologiczne
 • pastwiskowe dla koni (także z ziołami)
 • dla mleczarni
 • na gleby torfowe
Gazonowe
 • trawnikowe:  dekoracyjne, użytkowe

 • parkowe: na miejsca zacienione

 • na boiska sportowe, place zabaw i miejsca intensywnie użytkowane

 • do regeneracji trawników

 • trawy niskie i półwysokie z dodatkiem kwiatów

 • przeciwerozyjne

 • na trudne warunki uprawy, odporna na susze i zasolenie

 • uniwersalne

Inne
 • strączkowo-zbożowe

 • dla gołębi

 • na sady i winnice