Rzepak

Nasi główni dostawcy rzepaku:

Limagrain
Mas Seeds
Rapool
Saatbau
Syngenta
RAGT
DANKO
 • LG Ambasador
 • LG Architekt
 • LG Scorpion
 • LG Constructor CL
 • Simona F1

 • Aliana

 • Shield F1

 • Regis F1

 • Kombia F

Promocje Maisadour
Simona, Aliana 5+1 za 1 zł, Shield 4+1 za 1 zł ; Regis 3+1 za 1 zł, Kombia 5+1 za 1 zł

 • Tempation F

 • Duke F1

 • Prince F1

 • Atora F1

 • Crotora F1

 • Crome F1

 • Crocant F1 NOWOŚĆ

 • Beatrix F1 CL NOWOŚĆ

 • Phoenix

Akcja Rabatowa RAPOOL dla gospodarstw rolnych
Warunki uczestnictwa w akcji rabatowej 2022
Zakup minimum 5 js odmian objętych akcją promocyjną i wprowadzony do obrotu w 2022r. przez Rapool Polska
Do osiągnięcia progu wejścia uwzględnia się wyłącznie odmiany: JUREK, TEMPTATION, DUKE, PRINCE, ATORA, CROCANT, CROTORA, CROME, BEATRIX CL, PHOENIX CL
Wypełnienie przez rolnika uczestnika akcji formularza uczestnictwa za pośrednictwem platformy online prowadzonej przez RAPOOL www.rapool.pl oraz przesłanie wydrukowanie wydrukowanego formularza wraz z dowodami zakupu (FV) na adres organizatora akcji rabatowej w termonie do 15.10.2022
Za spełnienie powyższych war. Uczestnik ( rolnik) otrzyma rabat w wysokości 130 zł, 110 zl lub 80 zł netto, za zakup każdej js. wg tabeli rabatów.
Odmiana: Jurek F1 130 zł/ js, Tempation F1 110/js, Duke F1 110/js, Prince F1, Atora F1, Crocant F1,Crome F1,Crotoria F, Beatrix CL, Phoenix CL 80 zł/js

 • Pantheon F1
 • President F1
 • Stanley
 • Marley
 • Darcy
 • Finley
 • SY Alibaba
 • Aganos
 • SY Glorietta
 • SY Floretta
 • SY Cornetta
 • RNX193206 (SY Alboom)
 • Pirol F1 (TuYV)
 • Clarus
 • President F1
 • Marley
 • Winny
 • ODEON zapr. Buteo Star +Scenic
 • ODEON zapr Buteo Star + Scenic