Porady

 

Odstęp pomiędzy roślinami w rzędzie w zależności od obsady i odległości między rzędami.

Obsada na 1ha 80 tys. 85 tys. 90 tys. 95 tys. 100 tys. 105 tys.
Rozstaw rzędów (cm)
70

Odległość między
roślinami w rzędzie (cm)

16,20 15,30 14,40 13,70 13,00 12,40
75 15,20 14,30 13,50 12,80 12,10 11,50
85 14,20 13,40 12,60 12,00 11,40 10,80
ilość j.s/ha
(50.000 nasion)
  1,76 1,87 1,98 2,09 2,20 2,31

 

Uwaga :Obsada zalecana przez producenta jest obsadą przy zbiorze, dlatego przyjęto odległość między roślinami przy wysiewie i ilość j.s. wyższą o 10%.


Ubytki masy ziarna w czasie suszenia w zależności od wilgotności początkowej.
Przyjęto wilgotność suchego ziarna 14%.

 

Plon mokrego ziarna dt Wilgotność początkowa % Plon suchego ziarna dt
10 36 7,44
10 34 7,67
10 32 7,91
10 30 8,14
10 28 8,37
10 26 8,60
10 24 8,84
10 22 9,07
10 20 9,30
10 19 9,42
10 18 9,53
10 17 9,65
10 16 9,77
10 15 9,88

 

Dla dokładniejszych wyliczeń można wykorzystać wzór:

gdzie:
ZS - masa ziarna wysuszonego
ZM - masa ziarna mokrego, oczyszczonego
WP - wilgotność początkowa
WK - wilgotność końcowa
U - współczynnik ubytku masy dla wilgotności:

  • poniżej 30% = 1,2
  • 30-38% = 1,3
  • powyżej 38% = 1,4