Przedstawiamy nowość w ofercie KOSMO - wyjątkową odmianę nasion
kukurydzy na ziarno i kukurydzy na kiszonkę

SM PREZENT

Dopasowanie nasion kukurydzy SM PREZENT do warunków upraw  w Polsce:

SM PREZENT to odmiana wyjątkowo dostosowana do warunków klimatyczno–glebowych w całej Polsce,
o szerokim przeznaczeniu: kukurydza na ziarno, jak i kukurydza na kiszonkę.

Bardzo dobre dostosowywanie się do stanowiska glebowego pozwala tej odmianie na uprawę
na słabych glebach (5 klasa bonitacji) jak i na bardzo dobrych.
Im lepsze warunki tym wyższe plony. Większość gleb w Polsce to słabe stanowiska.

 

SM PREZENT ze względu na umiejętność radzenia sobie z okresowymi suszami i obniżonym
pH doskonale się sprawdza, nie reagując znacznym spadkiem plonu.

corn cob

Odmiana SM Prezent cechuje się multi przeznaczeniem:

  • kukurydza na ziarno - ziarno typu flint – dent  z silnym flintem jest preferowanym typem ziarna na mąkę i na grys.

Testy wykonywane w młynach wysoko plasują SM Prezent wśród odmian na pod względem wymielności.

  • kukurydza na kiszonkę - wysoka strawność włókna kwalifikuje SM Prezent do wysoko wydajnych odmian kiszonkowych.

Duża masa szerokich, dobrze wybarwionych liści z dość silnym efektem "stay green" daje smakowitą dobrze pobieraną przez bydło kiszonkę o wysokiej jednostce pokarmowej.
Dzięki szklistej, twardej skrobi ziaren, które są wolniej trawione,
wzrasta ilość drobnoustrojów, a te stanowią dodatkową wartość w postaci białka. 

Kukurydza na kiszonkę ma się cechować przedłużonym okresem zbioru,
co zapewnia odmiana kukurydzy SM PREZENT.

Jest to szczególnie ważna cecha tej odmiany, zwłaszcza w ostatnio występujących w Polsce upalnych
latach, 
gdy rośliny gwałtownie zasychają. Ziarna kukurydzy szybko dojrzewają i są w pełni dojrzałe,
podczas gdy cała roślina zawiera jeszcze dużą ilość wody. W tej sytuacji, niezmiernie istotna
jest kontrola poziomu suchej masy zanim przystąpi się do zbioru.

PASEK-FOTO

Kolejną ważną zaletą tej odmiany jest odporność kukurydzy SM PREZENT na choroby grzybowe,
szczególnie na fuzariozy i głownię guzowatą  oraz szkodniki, omacnicę prosowiankę.
SM PREZENT wyróżnia się na naszych polach zdrowym wyglądem roślin.

Kukurydza SM PREZENT jako kukurydza na ziarno i kukurydza na kiszonkę
zapewnia stabilny wysoki plon.

Najwyższe plony z nasion kukurydzy z SM Prezent!

Zadzwoń po szczegóły 71 322 44 10 lub napisz kosmo@kosmo.com.pl

Z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania także nasi przedstawiciele regionalni: