Zboża jare

Nasi główni dostawcy zbóż jarych:

Pszenica jara
Pszenżyto jare
Jęczmień jary
Owies
 • MHR JUTRZENKA

 • HARENDA

 • IZERA

 • TYBALT

 • HUGO

 • MAZUR

 • MAMUT

 • ATICO

 • MHR FAJTER

 • MHR FILAR

 • MHR KRAJAN

 • KWS VERMONT

 • ELLA

 • SOLDO

 • TEKSAS

 • RUBASZEK

 • FARMER

 • HARNAŚ

 • BINGO

 • MONSUN

 • GNIADY

 • KOZAK

Spółka posiada także w sprzedaży jęczmień jary browarny odmian Laurete, Planet i KWS Irina.